Purple frog

11.02.2018

Fialová žába

(Nasikabatrachus sahyadrensis)

Toto legračně vzhlížející stvoření se šíleně dlouhým názvem je nově objevená exotická žába, zkráceně nazývána jako fialová žába. Byla objevena v Západním Ghátu na jihu Indie roku 2003. Je dlouhá asi 7 cm a má úzký nos. Tato žába je pravděpodobně spřízněna s pravěkými žábami, od ostatních současných žab je fylogeneticky vzdálena natolik, že byla zařazena do samostatné čeledi (Nasikabatrachidae). Mluví se tak o ní jako o živoucí fosilii. Žába žije po většinu roku skrytě v podzemí, na povrch vylézá pouze na dva týdny v období letního monzunu za účelem páření. To je také důvod, proč unikala lidskému poznání po tak dlouhou dobu. Na rozdíl od ostatních hrabavých žab, které se živí na povrchu, tento druh nalézá potravu pod zemí v podobě mravenců a termitů, k čemuž má také uzpůsobený jazyk a ústa.